Projekt bemutatása

Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata projekt

A kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A projekt címe: Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata

A szerződött támogatás összege: 867.035.376 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. 08. 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.6-17-2017-00002

 

Európai uniós forrásból, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata” című projektje. A rendelkezésre álló forrás 867,03 millió Ft vissza nem térítendő támogatás.

 

A projekt alapvetően egy négy pillérre épülő modell - Ifjúsági önkénteseket fogadó helyek akkreditációja, Középiskolák diákjainak ifjúsági segítő képzése, Országos és Regionális Ifjúsági Önkéntes Központok létrehozása, Megvalósuló ifjúsági önkéntesség modell kialakítása -, melynek fő célja egy olyan ifjúsági önkéntes rendszer kialakítása és fenntartása, amely egészen a gimnáziumi évektől fogva helyes irányba tereli a fiatalokat, és biztosítja számukra a folyamatos rendszerben maradást, az önkénteskedés által kialakult közösségi élményt és annak állandóságát, hálózatba történő szervezését. Átfogó cél a fiatalok önkéntes segítőként való tevékenykedési lehetőségeinek elősegítése, vonzóvá és könnyen elérhetővé tétele, ennek érdekében és ezt fenntartandó, országos és regionális ifjúsági önkéntes központok létrehozása és működtetése.

Jelen konstrukcióval összhangban a program célja az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, a korosztályok és a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése, a fiatalok helyben maradásának, aktív és tudatos szerepvállalásának, a gyermekek és fiatalok önmaguk és mások jövőjét pozitívan formálni képes felnőttekké nevelése és fejlesztése. A projekt a fiatalok nem formális oktatásán keresztül hozzájárul a tanulás minőségi fejlesztéséhez, a kulturális értékteremtéshez, az önkéntesség elterjedéséhez, és a tudatos önfejlesztésen, értékeken alapuló közösségi társadalom kialakulásához.

 

A Máltai Szeretetszolgálat egyik fő irányelve a rászorulóknak nyújtott segítség, nyitottság és érzékenység mások problémáira. Alapvető küldetésnek tekinti a szolgálatot, amelynek egyik eszköze az önkéntesség. Az EFOP-1.3.6-17 -2017-00002 azonosító számú „Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata” című projekt a szervezet céljaival és tevékenységeivel összhangban kifejezetten az önkéntesség és a karitatív munka ösztönzését célozza.